ביום:                      ובתאריך:               יתבצע בבניין ריסוס שנתי

כנגד מזיקים. ההדברה תבוצע עלי ידי "הדברות השפלה"

חברת הדברה מקצועית – מדביר מורשה מטעם המשרד

להגנת הסביבה. סוג החומר הפעיל הינו פירטרואיד

המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה

ורעילותו נמוכה לבני – אדם .

*ביום ההדברה יש למנוע מחיות מחמד להסתובב באופן חופשי בבניין בכדי שלא יבואו במגע ישיר עם החומר הפעיל.

* בכדי לשמור על אפקטיביות ההדברה לא יבוצע ביום ההדברה ניקיון בבניין.

 

טלפון מרכז רעלים: 04-7771900