הדברה ירוקה

נכון או לא נכון?

עקב שינויי האקלים והטמפרטורות שמתחילות לעלות, מתחילה גם עונת המזיקים. לקוחות שמתקשרים לחברתנו שואלים: "האם אתם עושים "ההדברה ירוקה"\"הדברה אורגנית". התשובה היא לחלוטין לא כפי שיובא במאמר זה.
 השאלה כיצד משתמשים באותו רעל וכנגד איזה מזיק והתשובות לכך יופיעו בהמשך המאמר.
ישנו מושג אשר נקרא וזאת למעשה כאשר הטבע עושה את העבודה ללא שימוש ברעלים על מנת להרחיק מזיקים כגון: גידול תנשמות אשר לוכדות חולדות, דגים אשר ניזונים מזחלי יתושים  חתולים אשר מרחיקים מאתנו נחשים, חולדות ומכרסמים אחרים.
ישנן עוד שיטות להרחקת מזיקים כגון: הדברה אלקטרונית – שידור גלי קול אשר אינם נשמעים באוזן אנושית הגורמת למזיק להתרחק ממקור הרעש.
נעבור לשיטה המקובלת בארצנו ואושרה כיעילה ביותר לטיפול במזיקים (תלוי כמובן בפרופיל המזיק).
יש להשתמש ברעלים על פי תווית היצרן בתבונה ובראש ובראשונה יש לדאוג לבטיחות יושבי הבית והסביבה הקרובה למקום בו מתבצעת ההדברה. לכן המילים אורגני או ירוק הן מילים שהוצאו מהקשרם ואף מטעות את ציבור הלקוחות ועל כך נתן המשרד להגנת הסביבה את דעתו(ראו בקישור המצורף מטה).
המשרד להגנת הסביבה הינו האחראי על רישיונם של המדבירים בארץ מבחינת: רישוי מדבירים ,חוקים ותקנות ,רישוי חומרי הדברה ,השתלמויות ובחינת מדבירים ועוד.
גם באתר הרשמי של המשרד להגנת הסביבה מסתייגים ממילים אלו ועל כך נתן המשרד את דעתו באמרו:" פרסום מטעה של שירותי הדברה ירוקה תכשירים המיועדים להדברה תברואית מחויבים ברישום של המשרד להגנת הסביבה. שימו לב, כיום לא קיימים תכשירי הדברה המוגדרים כ"אורגניים" או "ירוקים".
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Public-info-pest/Pages/GreenExtermination.aspx
אשמח לענות על שאלות נוספות