פירתרואידים

פירתרואידים הנם קבוצה של חומרי הדברה (קוטלי חרקים). מדובר בתרכובות אורגניות סינתטיות (מלאכותיות) שדומות במבנה הכימי ובצורת הפעולה שלהן לפירתרין,

טכנאי הדברה מוסמך

טכנאי הדברה מוסמך הוא מקצוע הנלמד במשך תקופה ממושכת ובעלת השתלמויות נלוות לאורך כל הזמן. טכנאי מוסמך רוכש ידע וכלים